ข้อมูลทั่วไป

ขอเชิญสมาชิก RPM.สัมมนาจร 1-2 ก.ค.60 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

ขอเชิญสมาชิก RPM.สัมมนาจร 1-2 ก.ค.60 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
09/06/2017

ดาวน์โหลด brochure สัมมนาจร RPM กฎหมายแรงงานใหม่ พร้อมรับมือก่อนใคร 1-2 ก.ค. 60 ดาวน์โหลด กำหนดการ สัมมนาจร RPM กฎหมายแรงงานใหม่ พร้อมรับมือก่อนใคร 1-2 ก.ค. 60 ดาวน์โหลด แบบตอบรับ …อ่านต่อ

ชำระค่าบำรุงสมาชิก ประจำปี 2559

ชำระค่าบำรุงสมาชิก ประจำปี 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
16/01/2016

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการต่ออายุสมาชิกชมชมรมบริหารบุคคลรังสิตปี 2559  

*** สัมมนาจร RPM. “แรงงานสัมพันธ์ที่ดี” วันที่ 18-19 ก.ค. 58 ***

*** สัมมนาจร RPM. “แรงงานสัมพันธ์ที่ดี” วันที่ 18-19 ก.ค. 58 ***
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
18/06/2015

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ สัมมนาจร 18 – 19 ก.ค.58 ดาวน์โหลด กำหนดการ สัมมนาจร 18 – 19 ก.ค.58 ดาวน์โหลด Brochure สัมมนาจร 18 – 19 ก.ค.58 …อ่านต่อ

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 01 / 2558 วันที่ 30 ม.ค. 2558 และ เชิญร่วมงานสัง สรรค์ปีใหม่ไทย rpm 2015

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 01 / 2558 วันที่ 30 ม.ค. 2558 และ เชิญร่วมงานสัง  สรรค์ปีใหม่ไทย rpm 2015
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
30/01/2015

  ดาวน์โหลดเชิญสมาชิก RPM. ประ ชุม 30 ม.ค.58 ดาวน์โหลดหนังสือเชิญร่วมงานสัง สรรค์ปีใหม่ไทย rpm 2015 ดาวน์โหลดหนังสือเชิญร่วมงานสัง สรรค์ปีใหม่ไทย rpm 2015 (Word)      

เรื่อง การชำระค่าบำรุงสมาชิกชมรมฯ ปี 2558

เรื่อง การชำระค่าบำรุงสมาชิกชมรมฯ ปี 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
19/12/2014

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระค่าบำรุงสมาชิก RPM ประจำปี 2558