ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิก RPM. ร่วมสัมมนาจร ในวันศุกร์ที่ 29 และ วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย.61

ขอเชิญสมาชิก RPM. ร่วมสัมมนาจร ในวันศุกร์ที่ 29 และ วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย.61
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
01/06/2018

ดาวน์โหลด แบบตอบรับ 29-30 มิ.ย.61 – กระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อสอบสวนและลงโทษทางวินัย ดาวน์โหลด กำหนดการ 29-30 มิ.ย.61 – กระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อสอบสวนและลงโทษทางวินัย ดาวน์โหลด Brochure 29-30 มิ.ย.61 – กระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน …อ่านต่อ

ทุนอบรมฟรี “Occupational Safety and Health Management and Work Environment Improvement” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ทุนอบรมฟรี “Occupational Safety and Health Management and Work Environment Improvement” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
15/04/2014

หนังสือเชิญ รับสมัครคัดเลือกรับทุนอบรม ERWM ProgramNotification ERWM Application Form ERWM Handling of Personal Information Concerning Participants HIDA – The Overseas Human Resources …อ่านต่อ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับทุนอบรม (IR) and (HRM) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับทุนอบรม (IR) and (HRM) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
12/07/2013

ด้วย HIDA – The Overseas Human Resources and Industry Development Association (AOTS เดิม) ประเทศญี่ปุ่น  ให้ทุนอบรมฟรี หลักสูตร  “Executive Management Program on …อ่านต่อ

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 06 / 2556 วันที่ 11 ก.ค. 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 06 / 2556 วันที่ 11 ก.ค. 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
11/07/2013

ดาวน์โหลดหนังสือ เชิญสมาชิก RPM. ประชุม 11 ก.ค.56

ขอเชิญประชุมสัมมนาการปฏิรูปกฎหมายด้านแรงงานที่อาจมีผลกระทบต่อนายจ้าง

ขอเชิญประชุมสัมมนาการปฏิรูปกฎหมายด้านแรงงานที่อาจมีผลกระทบต่อนายจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
26/06/2013

ดาวน์โหลด แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา ดาวน์โหลด กำหนดการสัมมนา ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประธานชมรมบริหารบุคคลรังสิต