ที่ปรึกษาชมรม

ภควรรณ  วาดรักชิต
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด  โรงงานปทุมธานี
E-MAIL ADDRESS : pakawan@bgiglass.com
TEL : 028347128 , 084-7549-043
Fax :  025331030

 

 

 

ที่ปรึกษาชมรม

อาจารย์ไพบูลย์  ธรรมสถิตย์มั่น
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด

 

ที่ปรึกษาชมรม

อุกฤษณ์  กาญจเกตุ
บริษัท ดีเอ็ม. คอนซัลแตนท์ จำกัด
E-MAIL ADDRESS : ukrishk@hotmail.co.th
TEL : 081-935-9086