เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 05 / 2556 วันที่ 13 มิ.ย. 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 05 / 2556 วันที่ 13 มิ.ย. 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
13/06/2013

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญสมาชิก RPM. ประชุม 13 มิ.ย.56

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 04 / 2556 วันที่ 9 พ.ค. 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 04 / 2556 วันที่ 9 พ.ค. 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
09/05/2013

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญสมาชิก RPM. ประชุม 9 พ.ค.56

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับทุนอบรม “The Industrial Relations (IR) and Human Resource Management (HRM) [ERPM]”

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับทุนอบรม “The Industrial Relations (IR) and Human Resource Management (HRM) [ERPM]”
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
23/04/2013

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับทุนอบรม “The Industrial Relations (IR) and Human Resource Management (HRM) [ERPM]” วันที่ 10 – 21 มิถุนายน 2556 ณ กรุงโตเกียว …อ่านต่อ

ยกเลิกการประชุม RPM. ประจำเดือน เม.ย.56‏

ยกเลิกการประชุม RPM. ประจำเดือน เม.ย.56‏
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
27/03/2013

เรียน  สมาชิกชมรมบริหารบุคคลรังสิตทุกท่าน ด้วยในวันที่ 13 เมษายน 2556 เป็นวันสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ไทย  และรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 เมษายน 2556  ซึ่งหลายบริษัทก็ได้กำหนดเป็นวันหยุดยาวในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน ดังนั้น ทางชมรมฯ จึงของดประชุมในวันพฤหัสฯ ที่ 11 …อ่านต่อ

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 03 / 2556 วันที่ 14 มี.ค. 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 03 / 2556 วันที่ 14 มี.ค. 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
14/03/2013

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญสมาชิก RPM. ประชุม 14 มี.ค. 56