เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 02 / 2556 วันที่ 14 ก.พ. 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 02 / 2556 วันที่ 14 ก.พ. 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
14/02/2013

  ดาวน์โหลดหนังสือ เชิญสมาชิก RPM ประชุม 14 ก.พ. 56 ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มการต่ออายุสมาชิกชมรมบริหารบุคคลรังสิตปี 2556

การชำระค่าบำรุงสมาชิกชมรม ประจำปี 2556

การชำระค่าบำรุงสมาชิกชมรม ประจำปี 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
08/02/2013

เรียน ท่านสมาชิกชมรมบริหารบุคคลรังสิต ชมรมฯ ใคร่ขอแจ้งว่า อายุการเป็นสมาชิกของท่านได้ครบกาหนดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จึงขอ ความกรุณาท่านโปรดชาระค่าบำรุงสมาชิกฯ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกภาพไว้ ขอเชิญดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มได้จาก Link ด้านล่าง ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มการต่ออายุสมาชิกชมรมบริหารบุคคลรังสิตปี 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 01 / 2556 วันที่ 18 ม.ค. 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 01 / 2556 วันที่ 18 ม.ค. 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
18/01/2013

ดาวน์โหลดหนังสือ เชิญสมาชิก RPM. ประชุม 18 ม.ค. 56 ดาวน์โหลดหนังสือ เชิญร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ 18 ม.ค. 56

ขอเชิญเพื่อนสมาชิก RPM ร่วมสังสรรค์ปีใหม่ 2556

ขอเชิญเพื่อนสมาชิก RPM ร่วมสังสรรค์ปีใหม่ 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
18/01/2013

ดาวน์โหลดหนังสือ เชิญร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ 18 ม.ค. 56

เอกสารประกอบการบรรยายครั้งที่ 10/2555 วันที่ 13 ธันวาคม 2555

เอกสารประกอบการบรรยายครั้งที่ 10/2555 วันที่ 13 ธันวาคม 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
13/12/2012

สมาชิก RPM สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ได้จาก Link ด้านล่างนี้ ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรายเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555