เชิญสมาชิก RPM. ประชุม 13 มี.ค.62

เชิญสมาชิก RPM. ประชุม 13 มี.ค.62
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
13/03/2019

ดาวน์โหลดหนังสือ เชิญสมาชิก RPM. ประชุม 13 มี.ค.62  

เรียนเชิญสมาชิก RPM ประชุม 15-02-62 และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่

เรียนเชิญสมาชิก RPM ประชุม 15-02-62 และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
15/02/2019

ดาวน์โหลดหนังสือ เชิญสมาชิก RPM. ประชุม 15 ก.พ.62 และเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ดาวน์โหลดหนังสือ เชิญร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ rpm 15 ก.พ.62  

ขอเชิญสมาชิก RPM. สัมมนา วันพุธที่ 14 พ.ย.61

ขอเชิญสมาชิก RPM. สัมมนา วันพุธที่ 14 พ.ย.61
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
14/11/2018

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ สัมมนา 14 พ.ย.61 – กฎหมายแรงงานใหม่ ฉบับ 7 รู้จริงก่อนใคร พร้อมรับมือก่อนใคร ดาวน์โหลด ใบจองสัมมนา กฎหมายแรงงานใหม่ ฉบับ 7 พร้อมรับมือก่อนใคร  

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 07 / 2561 วันที่ 10 ต.ค 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 07 / 2561 วันที่ 10 ต.ค 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
10/10/2018

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญสมาชิก RPM. ประชุม 10 ต.ค.61

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 05 / 2561 วันที่ 8 ส.ค. 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 05 / 2561 วันที่ 8 ส.ค. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
30/07/2018

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญสมาชิก RPM. ประชุม 8 ส.ค.61