เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 04 / 2555 วันที่ 10 พ.ค. 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 04 / 2555 วันที่ 10 พ.ค. 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
10/05/2012

ดาวน์โหลด หนังสือ เชิญสมาชิก RPM. ประชุม พ.ค. 55

รดน้ำสงกรานต์ เมษายน 2555

รดน้ำสงกรานต์ เมษายน 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
19/04/2012

ภาพกิจกรรม การรดน้ำดำหัว ผู้ใหญ่ของชมรมบริหารบุคคลรังสิต เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

ประชุมสมาชิก เมษายน 2555

ประชุมสมาชิก เมษายน 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
19/04/2012

ภาพการประชุมสมาชิก เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555  

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 03 / 2555 วันที่ 19 เม.ย. 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 03 / 2555 วันที่ 19 เม.ย. 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
19/04/2012

ที่ RPM 03 / 2555 วันที่ 11 เมษายน 2555 เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 03 / 2555 เรียน สมาชิกชมรมบริหารบุคคลรังสิต ด้วยชมรมบริหารบุคคลรังสิต กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 03 …อ่านต่อ

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 02 / 2555 วันที่ 8 มี.ค. 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 02 / 2555 วันที่ 8 มี.ค. 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
08/03/2012

ที่ RPM 02 / 2555 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 02 / 2555 เรียน สมาชิกชมรมบริหารบุคคลรังสิต สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบแจ้งชำระค่าบำรุงสมาชิก ประจำปี …อ่านต่อ