ขอเชิญสมาชิก RPM. ร่วมสัมมนาจร ในวันศุกร์ที่ 29 และ วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย.61

ขอเชิญสมาชิก RPM. ร่วมสัมมนาจร ในวันศุกร์ที่ 29 และ วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย.61
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
01/06/2018

ดาวน์โหลด แบบตอบรับ 29-30 มิ.ย.61 – กระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อสอบสวนและลงโทษทางวินัย ดาวน์โหลด กำหนดการ 29-30 มิ.ย.61 – กระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อสอบสวนและลงโทษทางวินัย ดาวน์โหลด Brochure 29-30 มิ.ย.61 – กระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน …อ่านต่อ

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 04 / 2561 วันที่ 7 มิ.ย. 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 04 / 2561 วันที่ 7 มิ.ย. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
14/05/2018

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญสมาชิก RPM. ประชุม 7 มิ.ย.61

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 03 / 2561 วันที่ 9 พ.ค. 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 03 / 2561 วันที่ 9 พ.ค. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
02/05/2018

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญสมาชิก RPM. ประชุม 9 พ.ค.61

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 03 / 2561 วันที่ 18 เม.ย. 2561 และร่วมงานสังสรรค์ต้อนรับปี ใหม่ไทย

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 03 / 2561 วันที่ 18 เม.ย. 2561 และร่วมงานสังสรรค์ต้อนรับปี ใหม่ไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
04/04/2018

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญสมาชิก RPM. ประชุม 18 เม.ย.61 และร่วมงานปีใหม่ไทย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองบัตรเชิญร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ rpm 18 เม.ย.61

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 02 / 2561 วันที่ 22 มี.ค. 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 02 / 2561 วันที่ 22 มี.ค. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
13/03/2018

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญสมาชิก RPM. ประชุม 22 มี.ค.61