เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 05 / 2560 วันที่ 14 มิ.ย. 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 05 / 2560 วันที่ 14 มิ.ย. 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
14/06/2017

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญสมาชิก RPM. ประชุม 14 มิ.ย.60 ดาวน์โหลด brochure สัมมนาจร RPM กฎหมายแรงงานใหม่ พร้อมรับมือก่อนใคร 1-2 ก.ค. 60 ดาวน์โหลด กำหนดการ สัมมนาจร RPM กฎหมายแรงงานใหม่ พร้อมรับมือก่อนใคร …อ่านต่อ

ขอเชิญสมาชิก RPM.สัมมนาจร 1-2 ก.ค.60 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

ขอเชิญสมาชิก RPM.สัมมนาจร 1-2 ก.ค.60 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
09/06/2017

ดาวน์โหลด brochure สัมมนาจร RPM กฎหมายแรงงานใหม่ พร้อมรับมือก่อนใคร 1-2 ก.ค. 60 ดาวน์โหลด กำหนดการ สัมมนาจร RPM กฎหมายแรงงานใหม่ พร้อมรับมือก่อนใคร 1-2 ก.ค. 60 ดาวน์โหลด แบบตอบรับ …อ่านต่อ

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 04 / 2560 วันที่ 17 พ.ค. 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 04 / 2560 วันที่ 17 พ.ค. 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
17/05/2017

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญสมาชิก RPM. ประชุม 17 พ.ค.60  

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 02 / 2560 วันที่ 8 มี.ค. 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 02 / 2560 วันที่ 8 มี.ค. 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
06/03/2017

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญสมาชิก RPM. ประชุม 8 มี.ค.60 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการต่ออายุสมาชิกชมรมบริหารบุคคลรังสิตปี 2560    

RPM.งดการประชุม ประจำเดือน ม.ค.60 และแจ้งการชำระค่าบำรุงประจำปี 2560

RPM.งดการประชุม ประจำเดือน ม.ค.60 และแจ้งการชำระค่าบำรุงประจำปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
09/01/2017

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้ง RPM. งดการประชุมประจำเดือน ม.ค.60 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการต่ออายุสมาชิกชมรมบริหารบุคคลรังสิตปี 2560